BUDITE AKTIVNI

IZBOR JE NA VAMA

 

 Dječja sportska rekreacija

 UTORAK I ČETVRTAK - 18:00

 
   

 UTORAK I ČETVRTAK - 19:00

 
 

 PONEDJELJAK I SRIJEDA - 19:30

 PETAK - 19:00

 
 

 PONEDJELJAK I SRIJEDA - 20:30

 UTORAK, ČETVRTAK I PETAK - 20:00

 
 TRAMPOLINI

PONEDJELJAK I SRIJEDA - 18:30, PETAK - 18:00

UTORAK I ČETVRTAK - 21:00